Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2019

zarazek
17:57

April 13 2018

zarazek
11:12
jestem do znikania

chcę niczym świadczyć
niczego wziąć niczego mieć
nikogo zatrzymać

i te żal się Boże podróże
żeby mnie było więcej
żeby mi się dużo widziało

jestem wszystkim czego nie mam
furtką bez ogrodu

- Krystyna Miłobędzka
Reposted byonehitonekiss onehitonekiss

July 09 2015

22:25
22:24
zarazek
22:24
8728 f376

July 08 2015

zarazek
16:34

animal skeleton drawings 1

animal skeleton drawings 2

animal skeleton drawings 3

animal skeleton drawings 4

animal skeleton drawings 5

animal skeleton drawings 6

animal skeleton drawings 7

animal skeleton drawings 8

animal skeleton drawings 9

animal skeleton drawings 10

animal skeleton drawings 11

animal skeleton drawings 12

animal skeleton drawings 13

animal skeleton drawings 14

animal skeleton drawings 15

Reposted fromPsaiko Psaiko viapolytox polytox

July 07 2015

zarazek
19:45

July 05 2015

zarazek
12:49
4595 07f4
Reposted fromvagnao vagnao
zarazek
11:51
2387 6b73 500
TRISTEZZE DELLA LUNA - Roberto Ferris
Reposted from3ch0 3ch0 viaLightStepToNowhere LightStepToNowhere
zarazek
11:49
8687 f103 500
Łempicki ostatecznie wyjechał do Polski, gdzie związał się z Ireną Spiess. Tamara [Łempicka] nigdy nie ukończyła jego portretu, a konkretnie nie do końca namalowała jego dłoń, na której nosił obrączkę. Nazwała obraz "Niedokończony mężczyzna".

July 04 2015

zarazek
13:37
1560 43b6 500

DORÉ, Gustave (1832-1883)

The Destruction of Leviathan (Is. 27:1-13), detail
Engraving
Ed. Orig.

Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viafrauvermeer frauvermeer

July 03 2015

zarazek
22:19

July 01 2015

zarazek
21:34

June 30 2015

zarazek
20:38
9719 d764 500
1971
zarazek
06:13
Reposted fromqb qb viaLightStepToNowhere LightStepToNowhere

June 28 2015

zarazek
21:31
1432 704e
Reposted fromlove-winter love-winter viasalami salami
zarazek
21:05

June 24 2015

zarazek
06:15
Reposted fromFlau Flau viaEathor Eathor

June 23 2015

zarazek
21:13

June 22 2015

zarazek
17:41
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl